Våre fokusområder


Barnevern

Mange ungdommer bor i barnevernshjem og eller har en form for oppfølging fra dem. Vårt fokus-område er å støtte barn og unge der ute med erfaringer fra systemet. Og vi hjelper gjerne til så ungdommen får den hjelpen de har krav på.Psykisk helse og rus forebygging

Temaet psykisk helse og rus er stort og omfattende. Vi har gjort en grundig jobb, og har personell med erfaring som gjør at vi kan gi en god oversikt over noe av problematikken og løsninger som har fungert fra personsynet men også som system og pårørende. Møte og samarbeid med div. systemer

Ungdom, Rus og Psykisk Helse er en frivillig hjelpeorganisasjon som tilbyr samtaler via telefon og anonym chat. Vi har tett samarbeid med blant annet AMK, Politi, barnevern og andre krisetelefoner for veiledning. Vi hjelper deg med det du har krav på i systemet enten det er NAV, BUP, DPS eller andre akutte situasjoner. Pårørende

Vi i Ungdom, Rus og Psykisk Helse vet at det kan være veldig tungt å være pårørende til noen som sliter. Derfor tilbyr vi veilednings-samtale pr. tlf. eller chat til de som tar kontakt. 

Barnevern

Mange ungdommer bor i barnevernshjem og eller har en form for oppfølging fra dem. Vårt fokus-område er å støtte barn og unge der ute med erfaringer fra systemet. Og vi hjelper gjerne til så ungdommen får den hjelpen de har krav på.