Personvern

Du er helt anonym når du bruker vår chatt-tjeneste, hvis du ikke selv forteller hvem du er.

Det betyr at chatt-vertene hos Ungdom, Rus og Psykisk Helse ikke vet mer om deg enn det du velger å fortelle. Når du for eksempel sier hvor gammel du er, kjønn eller fylke du bor i er du likevel anonym. Det er fordi det er så mange som er på samme alder med samme kjønn. Meldinger mellom deg og chatt-verter fra Ungdom, Rus og Psykisk Helse sendes kryptert. Dette gjør at det er umulig for andre å overvåke det du skriver.

Ungdom, Rus og Psykisk Helse lagrer ikke IP-adresser eller annen informasjon som kan identifisere deg.

Hva kan man snakke om?

Vi er her for at du skal få en enklere hverdag - uansett hva du tenker på eller hvordan du har det. Alle mennesker kan slite med vonde tanker og følelser inni mellom. Da er det viktig å snakke med noen om det.
De fleste som kontakter oss har til felles at de har det vanskelig, noen ganger uten å vite hvorfor.

Noen vanlige tema er:

  • tenker mye på noe det er vanskelig å snakke om.

  • sliter med rus, angst, søvn eller depresjon.

  • har det vanskelig på skolen, på fritiden eller hjemme.

  • ofte tar pårørende kontakt for veiledning.

Det krever mot å ta kontakt. Men det er utrolig viktig at du ikke bærer på vonde ting helt alene. Alle mennesker har behov for å bli sett, hørt og trodd. Hos Ungdom, Rus og Psykisk Helse er du trygg og helt anonym.

Hvem bruker chatten?

Chatten er for alle, men retter seg mot barn og unge i alle aldre, som har behov for å snakke med en voksen om vonde tanker og følelser.

Både gutter og jenter chatter på Ungdom, Rus og Psykisk Helse.
Alle mennesker kan oppleve tunge tanker og følelser. Derfor er det viktig å snakke med noen om det, og viser frem til at vi kan hjelpe, slik at det ikke blir verre. Noen chatter om seg selv, andre tar kontakt fordi de ønsker å hjelpe noen andre som har det vondt. Uansett er vi her for deg!

Mine personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som gjør at andre kan finne ut hvem du er, for eksempel ditt:

  • Navn

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • Bilde

Hvis du gir oss personopplysninger har vi som hjelpepersonell plikter ved alvorlig bekymring. Det går ut på en plikt for å forsøke å avverge at du eller andre blir skadet. Det kan for eksempel gjelde dersom vi tror et barn utsettes for omsorgssvikt eller mishandling av voksne. Norsk lov gir oss en varslingsplikt i sånne tilfeller, men bare når vi vet hvem vi snakker med (se personopplysninger). 

Normalt sletter vi samtaler med slike opplysninger innen en virkedag. Men i noen spesielle tilfeller lagre samtalene lenger. Det er fordi vi kan bli bedt om å utlevere samtalen i forbindelse med etterforskning. I disse tilfellene slettes samtalen så snart den blir utlevert.

Les mer om personopplysninger og personvern på:datatilsynet.no og dubestemmer.no.


Journalføring igjennom EasyPractice

Vi journalfører samtaler hvor det er fare for liv og helse. Journal er intern og deles ikke med noen utenfor organisasjonen. Du kan selv be om å få utlevert det som er skrevet om deg. Dette gjør det også enklere for deg og snakke med flere chatverter da de er oppdatert på din bakgrunn og historie. På den måten slipper du å fortelle alt på nytt flere ganger. 

Lagring av chatt-samtaler

Målet vårt hos Ungdom, Rus og Psykisk Helse er at alle som tar kontakt får den beste hjelpen og veiledningen som trengs.

Vi vet at anonymitet er kjempeviktig for de som tar kontakt med oss. Derfor har vi gjort det helt umulig å finne ut hvem vi chatter med. Vi får eksempelvis ikke tilgang til IP-adresse, og vet heller ikke noe annet om de som har tatt kontakt. Men noen velger selv å skrive navn, adresse, eller andre personopplysninger i samtalene, slik at de ikke lenger er anonyme. Da sletter vi samtalen så fort som mulig, og har egne rutiner for dette.

Chat-samtalene lagres trygt hos leverandøren av chatt-programmet. Vi følger opp leverandøren jevnlig, for å være sikker på at de er nøye på sikkerheten.