Historien vår

Fra Ari Behn til Ungdom, Rus og Psykisk Helse


  • Det hele startet med at vår grunnlegger "Halvor V. Kostøl" opprettet Facebook-siden Ungdom, Rus og Psykisk Helse den 4. Januar 2020.
  • Det var grunnet Ari Behns dødsfall, facebook-siden ble opprettet.
  • Flere ble med i denne såkalte veiledningstjenesten for barn og unge med psykiske vansker og rusproblematikk. 
  • Vi utviklet oss på flere sosiale medier, der vi er i dag.
  • Den 26 september 2020 ble Ungdom, Rus og Psykisk Helse stiftet som egen organisasjon, for barn, unge og unge voksene, hvor organisasjonen hjelper klienten til å kunne få en bedre hverdag.
  • Vi tilbyr i dag en anonym chat og hjelpetelefon, der unge kan kontakte andre medmennesker. 
  • Ungdom, Rus og Psykisk Helse er i dag en frivillig organisasjon som skal være et landsdekkende lavterskeltilbud med frivillig personell som har egenerfaring, i tillegg har vi fagpersonell med på laget.  
  • Vi har i dag ett godt samarbeid med Politiet og AMK, dersom uheldige situasjoner skulle oppstå.


VÅRT TEAM

Møt  styret og våre nøkkelpersoner

Halvor Velta Kostøl

Daglig leder / styreleder

E-post: halvor.vk@urph.no

Tel: 90604915 


Ida Andersen

Nestleder

E-post: ida.a@urph.no

Tom Harbakk

Sekretær / Sikkerhetsansvarlig

E-post: tomharbakk@urph.no

Tel: 948 16 197

Saboor Asif

Økonomiansvarlig

E-post: saboor.asif@urph.no

Marielle Odland Jenssen

Styremedlem

E-post: marielle.oj@urph.no

Kristine Helle

Styremedlem

E-post: kristine@urph.no

Amalie Fyhn

Styremedlem

E-post: amalie.rf@urph.no


85

FRIVILLIGE

Vi er  83 aktive frivillige. Dette er mennesker som har egenerfaring, men i tilfeller der vi trenger bistand har vi et fagråd innad med helsepersonell.

10 265

TILFELLER MED AKUTT SITUASJON

Hittil er 260 sendt til spesialist helse tjeneste,

 152 til kommunal tjeneste.
368 til nødetatene, 4 med luftambulanse,
210 til Barnevernsvakta.  
178 er brakt til legevakten for akutte hendelser. 


HVA NÅ?

Støtt saken vår