LES INFO FRA OSS

Nyheter 


Fra søndag 19.09.2021 kl. 17:00 holder vi vår anonyme chat stengt fram til mandag klokken 16:00

Her er våre medierepresentanter ute og snakker om tjenestene våre.

-Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med