Vi feirer frivillighetens år 2022 

26.05.2021

Hva er Frivillighetens år?

-Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med

-Det skal skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer. Vi gleder oss til å feire frivilligheten. Uten den stopper Norge opp! 

VÅR DAG KAMPANJEN

Det vil holdes  webinar med utrolige mange gode personligheter. Alt fra Chat-vertens hverdag til brukerens hverdag, samt hvordan det er å være pårørende til en som er psykisk syk eller har rusproblemer.

(PROGRAM KOMMER!)

  Klikk på knappen under for å bli med oss å feire!