Vår visjon er at medmennesker hjelper hverandre til en bedre hverdag.

04.11.2020

Ungdom, rus og psykisk helse er en frivilligtjeneste her for å være ett lavterskel nasjonalt støttetilbud til de som trenger noen å snakke eller chatte med. Våre chattere og vaktansvarlige er alle personer som har enten selv gått igjennom det å ha levd med psykiske lidelser/ rus eller vært i nær relasjon for noen som har hatt vansker med det.

Hjelpe i nødsituasjoner 

Vi er per nå 22 stk. som drifter denne tjenesten og er en stabil kjerne med erfaringer på de forskjellige fagfeltene som rus, psykiske lidelser, Systemene rundt fra den helsefaglige hjelpen til samarbeid med politi og andre frivillige tjenester.

Vårt personell er frivillige og helseutdannede. 

"Vi har ett svært godt samarbeid med forskjellige operatører og hjelper deg gjerne i din hverdag eller hvis det måtte være noe."