Presse

11.11.2020

Vår organisasjon 

Vi i ungdom Rus og psykisk helse er en landsdekkende organisasjon som hjelper barn og unge med akutthendelser og komme i kontakt med systemene rundt. 

Våre arbeidsoppgaver er  delt inn i 4 fagområder. 

Barnevern: Her sitter personell og har erfaring med barnevern og personer som sitter med oversikt og bruker det som sitt område. 

Psykisk helse: Her sitter personell med egenerfaring, og vi har fagpersonell som sitter med helsefaglig utdanning. Vi jobber aktiv med ungdom for forebygging og videre hjelp for de som ikke har noen tilbud. Vi hjelper med krisetelefon og chatt for å kunne bistå med spørsmål og krisevurderinger. Vi jobber spesielt mye med rus og rus forebygging. Vi ser at mange barn og unge sliter ikke bare med rus eller adferd det ligger alltid noe bak. Vi jobber ut fra at ingen ungdom vil være en ungdom med vondt. Ingen barn og unge er vokst opp til å være ond, men at det heller handler om barn og unge som har opplevd vondt og herunder viser det med atferd, rus, psykiske plager som reaksjon. 

Samarbeid med andre fagsystemer.  Vi sitter med mange frivillige som har erfaring fra alt fra rettsjuridisk mot NAV, DPS og BUP systemet.. Vi tilbyr veiledning for den et gjelder i møte med andre systemer. OG tilbyr veldig gjerne å være med på møter og telefoner. For å hjelpe med råd og veiledning. 

Vi har et eget fagområde som heter rett juridisk i mot barn og unge og unge voksne som har sonet i fengsel eller vært under Kriminalomsorgen. Her har vi foreløpig en person som sitter å innhenter og gir tips og råd for hvordan man kan komme ut igjen eller videre få god støtte fra systemene. Dette er et lite fagområde per nå da vi innhenter mer informasjon for å kunne gi bedre råd og støtte til den som tar kontakt.

"Vårt fokus er at barn og unge og de som tar kontakt med oss skal føle en trygghet og kjenne på at det at man kan ha en god voksen som er der."

Vi setter veldig stor pris på media som tar kontakt og som vil skrive om oss. 

Dette handler om at med mer mediedekning så merker vi oppgang i antall som tar kontakt og som trenger hjelp. Vi opplever da at vi når ut til flere barn, unge og unge voksne. Vi er veldig positive til å møte opp og vill veldig gjerne stille til intervju. 

Vår pressekontakt er Aaron Alajbeg Kamben og kan nås på telefonnummer 90585028. eller på post@ungdomrusogpsykiskhelse.com 

Vi jobber med at du som presse skal få bedre tilgang og oversikt. 

Med det håper vi at du sier ifra viss noe er utydelig.