Årsmøte i URPH 22.01.22

24.01.2022

22.januar 2022 ble det avholdt årsmøte i organisasjonen Ungdom, rus og psykisk helse. Vi vet klientene våre  og samarbeidspartnere har merket lenge at det har vært mye uroligheter, og det ble lagt frem saksforslag over oppløsning av organisasjonen. 

Det ble enstemmig vedtatt å oppløse. Det er trist både for oss, og de som har brukt oss. 

Vi vil holde chaten åpen mandag, onsdag og fredag 16-22 frem til nærmere avklaring. Vi vil holde dere orientert om når vi stenger. 

www.ung.no har en oversikt over tilgjengelige chater og åpningstider. 

Vi ønsker å takke samarbeidspartnere og andre aktører. Det er tøft å starte opp organisasjoner i dag. Vi vil også ønske alle dere som har vært innom oss lykke til på reisen!