Anonym Chat

24.11.2020

Nå kan du endelig ta kontakt med oss 100% anonymt på vår hjemmeside. 

Du er helt anonym når du bruker vår Chat-tjeneste, hvis du ikke selv forteller hvem du er. 

Vi lagrer ikke IP-adresser eller annen informasjon som kan identifisere deg. 

Alle Chat-verter hos oss har taushetsplikt.

Personopplysninger er informasjon som gjør at andre kan finne ut hvem du er, for eksempel ditt:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Bilde

Hvis du gir oss personopplysninger har vi som helsepersonell plikter ved alvorlig bekymring. Det går ut på en plikt til å forsøke å avverge at du eller andre blir skadet. Det kan for eksempel gjelde dersom vi tror et barn utsettes for omsorgssvikt eller mishandling av voksne. Norsk lov gir oss en varslingsplikt i sånne tilfeller, men bare når vi vet hvem vi snakker med (se personopplysninger).

Les mer om personopplysninger og personvern på datatilsynet.no og dubestemmer.no.