Foredragsholdere og informasjon

Her vil vi liste opp foredragsholdere og informasjon til webinar 26. September 2022

Vi har gleden av å introdusere en av våre første foredragsholdere til vårt webinar 26. September 2022 i forbindelse med Frivillighetens år 2022!

VÅR DAG

25.05.2021

Vi markerer Frivillighetens år 2022