DONER NÅ

All hjelp er høyt verdsatt


Spleis


Vipps

Vipps  634928
Vipps 634928

Hvordan virker donasjoner?

Vi er en organisasjon som satser lavterskel og med

det setter pris på alt støtte vi kan få.

Den støtten er uvurderlig for oss og kommer til å hjelpe rett 

ut til ungdommene.

Donasjoner hos oss hjelper vår frivillige organisasjon til 

å hjelpe barn, unge og voksne til å kunne få 

bistand fra oss. 

Bankkonto

1506.51.46794


Navn på bank

DNB

100 NOK

DONER TIL VALGFRITT PROSJEKT

Din donasjon går til et valgfritt prosjekt der vi kan bistå barn og unge

300 NOK

DONER TIL FORBEDRING

Donerer til at vi kan fremme innlegg så flere får oss opp, og utvider nettverket vårt.


150 NOK

DONER TIL ADMINISTASJON

Sånn at administrasjonen kan forbedre systemer og tjenester.


450 NOK

DONER TIL ETT PROSJEKT

Donerer du 450 NOK så vil du ha donert til ett prosjekt. Der vi når ut til unge med utfordringer.